wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Reklamacje

ReklamacjeZasady reklamacji

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY PRZED ZŁOŻENIEM REKLAMACJI, POSTARAMY SIĘ POMÓC.

W przypadku towarów kupionych przed 1 stycznia 2023 r. obowiązują zasady reklamacji z tytułu rękojmi.

Oznacza to, że składając reklamację po raz pierwszy, konsument może żądać naprawy towaruwymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub – jeśli wada jest istotna – odstąpienia od umowy.

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem towarów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku.

Jeśli konsument wybrał naprawę rzeczy lub jej wymianę, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów. W tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór – zamiast naprawy towaru zażądać jego wymiany i na odwrót. Sprzedawca musi wymienić lub naprawić towar w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Jeśli konsument wybrał obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę. Konsument ma prawo do zmiany propozycji przedsiębiorcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę.

Uwaga!
Towary kupione od 1 stycznia 2023 r. reklamowane są u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Podstawą reklamacji (niezależnie od terminu zakupu) może być również gwarancja – o ile została udzielona.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sklepu.
 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl